: 57472
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 220 متر
: 40 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 9,600,000,000 تومان

:

دارای سند و پایانکار