: 57475
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 820 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,230,000,000 تومان

:

مچوز ساخت و 100 آمپر برق --