: 57479
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 600 متر
: 16 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 12,000,000 تومان
: 70,000,000 تومان

:

42 متر بالکن -- سالن پارتیشن بندی شده در صورت تمایل باز میشود -