: 57480
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 250 متر
: 150 متر
: 50 متر
: 8 متر
: آسفالت
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 15,000,000,000 تومان

:

150 زیرزمین