: 57481
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 280 متر
: 270 متر
: 260 متر
: 8 متر
: موزاییک
: بتون
: 50
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: دارد
: 100
: دارد
: 16,500,000,000 تومان

: