: 57483
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 980 متر
: 700 متر
: 100 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 25,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: