: 57484
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 700 متر
: 600 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 13,300,000,000 تومان

: