: 57489
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 800 متر
: 470 متر
: 60 متر
: 10 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 24,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

280 متر بچه سوله --