: 57492
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,283 متر
: 550 متر
: 180 متر
: 8 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 35,924,000,000 تومان

:

2بر