: 57674
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 600 متر
: 460 متر
: 60 متر
: 7 متر
: بتون
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 6,200,000,000 تومان

:

3سرویس بهداشتی--رختکن وآزمایشگاه