: 57675
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 900 متر
: 300 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: سایر
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 6,300,000,000 تومان

:

ملک نوساز درحال ساخت--کف سازی نشده ودیوار سوله تکمیل نشده است برای آّب و برق هم تازه اقدام شده