: 58459
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 90 متر
: 90 متر
: 0 متر
: 5 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

درب نیسان رو همکف