: 58461
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 300 متر
: 40 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 30,000,000 تومان

: