: 58462
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 270 متر
: 270 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 6,000,000 تومان
: 250,000,000 تومان

:

دیوار سرامیک -- نوساز --