: 58466
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,700 متر
: 600 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 12,000,000,000 تومان

:

250 متر کف موزاییک و 350 متر آسفالت --