: 58467
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 900 متر
: 360 متر
: 16 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
: 0
: طاق ضربی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 8,000,000,000 تومان

:

80 متر انبار -- 24 متر سوییت -- 16 متر نگهبانی -- سقف ساندویچ پانل -- محوطه سنگ کاری -- باغچه میوه --