: 58468
کارشناس : کوهیار 09109227860
: 1,500 متر
: 1,100 متر
: 30 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
: 20
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 40,000,000 تومان
: 250,000,000 تومان

: