: 58469
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 1,000 متر
: 40 متر
: 8 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: ندارد
: 60,000,000 تومان
: 400,000,000 تومان

:

اب چاه -- 300 متر انبار -- درخت کاری شده با گونه ی کاج --