: 58470
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
: 20
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 10,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

اب چاه 2 اینچ مشترک با دو همسایه دارای تانکر 7000 لیتری