: 58539
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 250 متر
: 250 متر
: 30 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 17,500,000 تومان
: 0 تومان

:

مشاع