: 58542
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 120 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 5,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: