: 58543
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 128 متر
: 128 متر
: 27 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 4,500,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: