: 58544
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 230 متر
: 170 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
: 12
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 40,000,000 تومان

: