: 58550
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 450 متر
: 200 متر
: 10 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 4,000,000,000 تومان

: