: 58558
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 500 متر
: 24 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 0 تومان
: 150,000,000 تومان

: