: 58559
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 3,000 متر
: 200 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 24,000,000,000 تومان

:

نوساز -- پایانکار --