: 58560
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 850 متر
: 220 متر
: 0 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 10,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: