: 58562
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 900 متر
: 80 متر
: 11 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 12,200,000,000 تومان

:

90 متر سوییت --