: 58563
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 300 متر
: 60 متر
: 7 متر
: سایر
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 10,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

: