: 58590
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 22,300 متر
: 500 متر
: 8 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
: 8
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 34,000,000,000 تومان

:

70 متر سوییت --