: 58593
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 1,550 متر
: 460 متر
: 550 متر
: 6 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

460 متر شامل 150 متر انبار، 250متر سردخانه بالای صفر و زیر صفر 60متر سالن پیش سردخانه میباشد 110 متر پیلوت سکوی بارگیری