: 58594
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,350 متر
: 900 متر
: 200 متر
: 10 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 11,500,000,000 تومان

:

سوله 2 طبقه -- 13 سردخانه --