: 58595
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 100 متر
: 100 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,500,000 تومان
: 20,000,000 تومان

: