: 58600
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 392 متر
: 187 متر
: 20 متر
: 5 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 0 تومان
: 400,000,000 تومان

:

60 متر بالکن --