: 58602
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 130 متر
: 230 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 12,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

اجاره یک کارگاه صنعتی ۱۳۰ متر هم کف و ۱۰۰ متر طبقه دوم