: 58603
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 0 متر
: 40 متر
: 3 متر
: بتون
: سایر
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 9,200,000,000 تومان

:

300متر ملک تجاری صنعتی دسترسی به جاده قدیم کرج و آزادگان، مناسب برای انواع مشاغل صنعتی . 90متر زیرزمین 40متر دفتری