: 58604
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 410 متر
: 60 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 7,900,000,000 تومان

: