: 58607
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 300 متر
: 50 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 6,800,000,000 تومان

:

100 متر مغازه -- 30 متر بالکن --