: 58609
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 310 متر
: 250 متر
: 5 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 12,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

30 متر مغازه --