: 58610
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,337 متر
: 70 متر
: 20 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
: 15
: شیروانی
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 5,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

چهاردیواری --