: 58705
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 550 متر
: 300 متر
: 50 متر
: 6 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 8,000,000,000 تومان

: