: 59651
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 50 متر
: 5 متر
: بتون
: موزاییک
: 50
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: