: 59656
کارشناس : محتشم 09124339025
: 25,000 متر
: 12,000 متر
: 1,000 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
: 100
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 1,000
: دارد
: 1,000,000,000 تومان
: 0 تومان

: