: 59658
کارشناس : یحیی زاده 09123796077
: 2,000 متر
: 0 متر
: 400 متر
: 7 متر
: آسفالت
: موزاییک
: 20
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 130,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

:

دو قرارداد می زند