: 59659
کارشناس : یحیی زاده 09123796077
: 2,500 متر
: 1,000 متر
: 700 متر
: 7 متر
: آسفالت
: موزاییک
: 70
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 300,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

: