: 59662
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: شن
: 0
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,800,000,000 تومان

:

در حال ساخت سوله در زمین فوق ک باشرایط 40درصد پیش پرداخت وما بقی در حین پیشرفت دریافت میشود ---داخل منطقه صنعتی