: 59663
کارشناس : یحیی زاده 09123796077
: 260 متر
: 180 متر
: 200 متر
: 5 متر
: موزاییک
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 25,000,000,000 تومان

: