: 59669
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 400 متر
: 300 متر
: 20 متر
: 6 متر
: بتون
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 15,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

برق تکفاز دارد--مناسب انبار وتولید پوشاک