: 59673
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 200 متر
: 12 متر
: 7 متر
: بتون
: موزاییک
: 12
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 35
: دارد
: 11,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: