: 59679
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,200 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: شن
: 0
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 16
: ندارد
: 13,000,000,000 تومان

:

ملک فوق چهار دیواری با مجوز شهرداری است شسته رفته بر جاده اصلی بلوار امیر کبیر